Priser

Andra priser kan förekomma vid längre behandlingar så som fertilitetsbehandlingar.

  • Akupunkturbehandling 800 kronor, behandlingen fördelas på två halvtimmar med en timmes uppehåll mitt i för bästa resultat.
  • Barsbehandling en timme, 700 kronor, bra vid stress eller för att lösa blockeringar av olika slag.
  • Kinesiologisk behandling en timme, 800 kronor.
  • Coachande samtal kombinerat med lösning av tidigare blockeringar, 800 kronor.

Enstaka akupunkturbehandlingar t ex vid behov av omedelbar smärtlindring kostar 400 kronor.

priser akupunktur strängnäsÖgonbehandling

Två veckors ögonbehandling för exempelvis makuladegeneration eller glaucom kostar 7 000 kronor. Denna behandling utförs måndag – fredag under två på varandra följande veckor med totalt två timmars behandlingstid per dag. Fyra veckor efter behandlingsstart gör vi en uppföljning av resultatet. Läs mer om ögonbehandling.

Kontakt

För mer information, bokning av tid och rådgivning, kontakta mig på telefon 076-76 06 270 eller via e-post: eva.alback@vandpunkt.com

Nicandergatan 12, 645 31 Strängnäs