Kolloidalt silver mot influensa och infektioner

Kolloidalt silver fungerar mot infektioner

Nu är det klarlagt att silver i denna form  inte längre ska anses farligt. Det har många redan ansett men nu börjar även myndigheterna svänga i denna fråga sedan det framkommit att NASAs astronauter använder kolloidalt silver.

Kolloidalt silver är fria silverjoner i vatten. Kritiker har hävdat att det är en hälsofara att dricka detta vatten vid infektioner.

Hur farligt är kolloidalt silver?

Kolloidalt silver är det farligt?

För dig som inte tidigare prövat och vill testa något nytt när du drabbats av en infektion, prova att dricka detta när du nästa gång känner att du är på väg att bli sjuk. Detta oavsett om det är bakterier eller virus som orsakat infektionen.

Läs mer här